A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ковалівська об'єднана територіальна громада
Вінницька область

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення "Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів  Ковалівської сільської ради"

Дата: 29.01.2019 11:59
Кількість переглядів: 1048

У К Р А Ї Н А

КОВАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

НЕМИРІВСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕСІЯ   І   СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ                                          ПРОЕКТ

 

    _____2019 року                       с. Ковалівка                                      №  

 

Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів  Ковалівської сільської ради

 

          З метою приведення Правил благоустрою населених пунктів Ковалівської сільської ради у відповідність до чинного законодавства, відповідно до   Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",   Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Ковалівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

           1. Затвердити Правила благоустрою населених пунктів на території Ковалівської (Додатки 1,2).

2. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити тиражування Правил благоустрою населених пунктів на території Ковалівської сільської ради для безкоштовного розповсюдження в населених пунктах, установах, закладах та організаціях.

3. Оприлюднити Правила благоустрою населених пунктів на території Ковалівської сільської ради у встановленому порядку.

4. Це рішення набуває чинності з моменту його опублікування на офіційному веб – сайті Ковалівської сільської ради .

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ковалівської сільської ради Кизлюк А.І. та на постійну комісію  з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища.

 

 

Сільський голова                                  В.В. Верховод

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 (Правила благоустрою територій населених пунктів Ковалівської сільської ради на 2019-2020 роки)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

(Правила благоустрою території Ковалівської сільської ради 2019-2020 роки)

Назва регуляторного акта – проект рішення Ковалівської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів Ковалівської сільської ради на 2019-2020 роки».

Регуляторний орган – Ковалівська сільська рада.

Розробник документа – відділ житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури, містобудування, архітектури та комунальної власності, земельних відносин.

 

І. Визначення проблеми

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати, шляхом прийняття цього регуляторного акта.

   Правила благоустрою території Ковалівської сільської ради (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населеного пункту. Правила розробленні відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування України», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про органи самоорганізації населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про дорожній рух», Кодексів України, інших нормативно-правових актів та нормативних документів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території населених пунктів Ковалівської сільської ради всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Благоустрій територій населених пунктів Ковалівської сільської ради передбачає:

- Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів.

- Організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення.

- Створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

2. Обґрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.

   На даний час на території Ковалівської сільської ради не має регуляторного акта, який би регулював питання благоустрою території  населених пунктів Ковалівської сільської ради. Тому є необхідність прийняття нового регуляторного акта.

 

ІІ. Цілі державного регулювання.

 

   Цілями державного регулювання є: покращення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду міста; ефективне використання ресурсів території громади; збереження охоронних зон інженерних мереж населених пунктів Ковалівської сільської ради .

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

   Проведення аналізу вигід та витрат у його повному обсязі є складною процедурою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок вигід та витрат для значного проміжку часу, застосування різних математичних, економічних та соціальних моделей.

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регулятор-ного акта є:

Сфера впливу регуляторного акта

Очікувані

вигоди

витрати

Ковалівська територіальна громада

Забезпечення чистоти і порядку на об’єктах благоустрою міста, створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

Витрати на участь у здійсненні заходів із благоустрою населених пунктів Ковалівської сільської ради

Суб'єкти господарювання

Забезпечення чистоти і порядку на об’єктах благоустрою населених пунктів

Витрати на участь у здійсненні заходів із благоустрою населених пунктів

Органи місцевого самоврядування

Визначення правових, еконо-мічних, екологічних, соціальних та організаційних засад бла-гоустрою території населених пунктів, залучення громадян, суб’єктів господарювання до утримання об’єктів благоустрою

Витрати на утримання  та ремонт об’єктів та елементів благоустрою населених пунктів Ковалівської сільської ради.

 

 

Метою цього регуляторного акта є встановлення порядку благоустрою та утримання території об'єктів благоустрою на території населених пунктів Ковалівської сільської ради.

Альтернативними способамидосягнення визначених цілей є:

  Перевага обраного виду регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Ковалівської сільської ради для виконання на території населених пунктів, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Альтернативи

Переваги

Недоліки

Залишення усього без змін

Відсутні

Буде призводити до збільшення випадків порушення норм чинного законодавства у сфері благоустрою, використання не за цільовим призначенням об’єктів благоустрою тощо.

Обраний спосіб регулювання

Стимулюватиме та зобов’язуватиме суб’єктів господарювання дотримуватися вимог законодавства України в сфері благоустрою, сприятиме охороні та раціональному використанню об’єктів благоустрою, своєчасному оформленню (переоформленню) дозвільних документів.

Відсутні

Користуватися чинними нормативно-правовими актами

Відсутні

При цьому можуть бути не враховані місцеві особливості та виникнути невідповідності норм чинних нормативно-правових актів.

Діючі норми та правила певним чином застаріли і не дають змоги використовувати свої права в галузі благоустрою суб’єктам господарювання, міській громаді та окремим мешканцям  населених пунктів Ковалівської сільської ради.

Постійне приведення території населених пунктів Ковалівської сільської ради у належний стан за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

Відсутні

Даний спосіб не забезпечує відповідальне ставлення мешканців міста та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою.

Місцевий бюджет не може забезпечити постійне відновлення елементів благоустрою   населених пунктів Ковалівської сільської ради власними силами та за власний рахунок.

 

   Перевага обраного виду регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Ковалівської сільської ради для виконання на території населених пунктів, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вибраний спосіб, а саме прийняття даного регуляторного акта Ковалівською сільською радою відповідає чинному законодавству та прямо регулює проблему.

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначення проблеми

 

       Досягнення мети, зазначеної у п. 2 цього Аналізу, є можливим завдяки прийняттю рішення Ковалівської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Ковалівської сільської ради на 2018-2020 роки» і забезпечується при виконанні та дотриманні суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування вимог положень запропонованого проекту регуляторного акта.

При прийнятті запропонованого регуляторного акта будуть діяти наступні механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем:

- залучення громадян та суб’єктів господарювання до благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою;

- чітке визначення прав та обов’язків учасників правовідносин у галузі благоустрою, обмеження щодо використання об’єктів та елементів благоустрою;

- контроль за дотриманням Правил благоустрою;

-  відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою;

- закріплення за суб`єктами господарювання на договірних засадах території для утримання її в належному санітарному стані.

На дію даного регуляторного акта можуть вплинути зміни у чинному законодавстві у галузях землевпорядкування, будівництва та містобудування щодо визначення благоустрою, встановлення вимог до суб’єктів господарювання.

До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення Ковалівської сільської  ради можна віднести:

- не здійснення (недотримання) обов’язків та правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному стані;

- відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з охороною об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності: здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягненням до відповідальності осіб, винних у порушені правил благоустрою.

 

VІ. Оцінка виконання регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юриддичні особи. Які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

   За результатами прийняття зазначеного рішення Уманською міською радою має бути досягнуто цілей, передбачених у п. 2 цього Аналізу, а саме: поліпшення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду міста; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон інженерних мереж населених пунктів громади.

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

 

   Рішення Ковалівської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів Ковалівської сільської ради на 2019-2020 роки»  є регуляторним нормативно - правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території населених пунктів, та строк дії якого визначено з можливістю внесення до нього змін.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 

   Для даного регуляторногоакта було визначено декілька вимірювальних показників результативності регуляторного акта, які безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акта та мають числовий вимір та прогнозні значення. Тобто цей розділ містить перелік вимірювальних показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень) можна буде зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання.

Визначення декількох обчислюваних показників результативності регуляторного акта буде безпосередньо пов’язано із цілями регуляторного акта та матиме числовий вимір і прогнозні значення, а саме:

- кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП;

- розміри витрачених коштів на утримання об’єктів благоустрою комунальними службами та підприємства

 

Додатки до проекту рішення


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь